Miluji kosmetiku
Predator 16% repelent
Produkt může mít odlišné balení než to, které je na obrázku.
Značka: VITAR
Kód zboží: 0303708
Expirace: 05/24
Cena:
63 Kč
2,56 €*
* Přepočítáno dle aktuálního kurzu 1 € = 24.6 Kč
Praha: skladem 31 ks
Záložky

Popis produktu: Predator 16% repelent

Univerzální repelent je vhodný pro použití ve všech zeměpisných pásmech proti všem druhům komárů a klíšťat včetně tropických. Lze aplikovat na oděv i kůži. 

Nebezpečí: Extrémně hořlavý aerosol. Upozornění: Před použitím protřepat. Aplikujte přímo na pokožku ze vzdálenosti 15 cm. Vyvarujte se přímému vdechování. Používejte pouze v krátkých dávkách v dobře větraných prostorách, vyvarujte se dlouhotrvající aplikace. Nepoužívejte na jiné než určené účely. Nestříkejte v blízkosti očí. Nepoužívejte na poškozenou pokožku. V případě zarudnutí nebo podráždění přestaňte používat. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

 

Komentáře k produktu: Predator 16% repelent

Komentovat